Tormoz kaliperi
Has köp >>
STEERING BILMEK
Has köp >>

MES dolandyryş ulgamy

MES

2020-nji ýylyň maý aýynda kompaniýamyz MES önümçiligini dolandyryş ulgamyny resmi taýdan işe girizdi. Bu ulgam önümçiligiň meýilnamalaşdyrylyşyny, önümi yzarlamagy, hil gözegçiligini, enjamlaryň näsazlygynyň derňewini, tor hasabatlaryny we beýleki dolandyryş funksiýalaryny öz içine alýar. Seminardaky elektron ekranlar real wagt maglumatlarynyň üýtgemegini görkezýär önümçilik sargytlarynyň ösüşi, hil barlagy we iş hasabaty ýaly. Işçiler terminalyň üsti bilen iş sanawyny we iş görkezmelerini barlaýarlar, inspektorlar we statistika işgärleri ýerdäki ölçeg barlagyny we statistikasyny, iki ölçegli kody gazanmak üçin ähli alamatlary we formalary doldurmak üçin el enjamlaryny ulanýarlar. dolandyryş.

has köp >>
 • gurluşyk meýdany 12000m²

  gurluşyk meýdany

 • million 28

  million

 • işgärleri 160

  işgärleri

 • .Yllar 2005

  .Yllar

 • Global üpjün ediji

  Global

Habarlar

habarlar

Rullary gurnamagyň gurnama meselesi

Knuckle gurnamasy mount monta with bilen Knuckle ...

Rullary gurnamagyň gurnama meselesi

Dykma gurnama mount Gurmak deşikleri bar.Patyşa pine goýdy ...
has köp >>

Ruluň çalyşmagynyň awtoulagda täsiri

ABS tormoz ulgamyna, rul we galstuk şar bogun t ...
has köp >>

Tormoz arassalaýjylary hakda hakykatdanam bilýärsiňizmi?

Köp rysarlar durup bilmek, çalt ylgamakdan has möhümdigini bilýärler.Şonuň üçin men ...
has köp >>