DS07K07 HWH Öň tormoz arka plastinka 45255-TEA-T00: Honda Civic 2017-2020

Gysga düşündiriş:

HWH: ok.: DS07K07
OE Nook. 45255-TEA-T00
Ulagda ýerleşdirmek: Öň tarapy
Reňk: Gara

Önümiň beýany

 • HWH-de Europeewropada we ABŞ-da esasy modelleri öz içine alýan 5000-den gowrak SKU bar.
 • HWH daşky görnüşi gowulaşdyrmak we poslama garşy önümleriň öňüni almak üçin Premium poroşok örtügini ulanýar.
 • HWH tormoz armaturlary täsirli, amatly we ygtybarly gurnamagy üpjün etmek üçin doly toplumy öz içine alýar
 • HWH ygtybarly we ygtybarly tormoz öndürijiligini üpjün etmek üçin OE material standartyna laýyk gelýär.
 • HWH tormoz saklaýjysy, senagat standartlaryna laýyklykda poslama garşy häsiýetler, ýadawlyk we çydamlylyk üçin synag edildi.

Önümiň jikme-jigi

Jikme-jik programmalar

Kepillik

Sorag-jogap

Gurnama çeşmeleri we maslahatlar

HWH Önüm maglumatlary

Bölümiň görnüşi Tormoz tozan galkany
Önümiň ýagdaýy: Täze
Kaliper reňki: Gara
Material Metal
Deşik deşiginiň mukdary: 3
Diametri: /
Galyňlyk 0.7mm

HWH Pakage maglumatlary

Bukjanyň mazmuny: 1 bölek
Bukjanyň ululygy: /
Bukjanyň agramy:
/
Pakage görnüşi: 1Box

OE belgileri

HWH: ok.: DS07K07
OE: ok.: 45255-TEA-T00

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Awtoulag Model .Yl
  Honda Jemgyýet 2017-2020

  Kepillik, HWH önüminiň satyn alnan bölekleri üpjün edijä gaýtarylyp berilmelidir we şol dükanyň şertlerine we şertlerine tabyn bolmaly.1 ýyl / 12,000 mil.

  Önümleriňiziň hiline nädip ynanyp bilerin?

  20 ýyldan gowrak gözleg we gözleg tejribämiz bar, 1000-den gowrak tormoz saklaýjy bar.

  Mysal üçin syýasatyňyz näme?

  Aksiýa taýýar bolsa, berip biljek nusga.Itöne nusga kurýeriň bahasyny çekmeli.

  Gowşuryş wagtyňyz näçe?

  200-den gowrak toplumyň içinde takmynan 60 gün.

  Floüzýän kaliper gurnama nokatlarynda haýsy ýag ulanylýar?

  Silikon ýagy ýüzýän kaliper gurnama nokatlarynda ulanylýar.

  maslahatlar

  Önüm kategoriýalary