Kompaniýa habarlary

 • Tormoz arassalaýjylary hakda hakykatdanam bilýärsiňizmi?

  Tormoz arassalaýjylary hakda hakykatdanam bilýärsiňizmi?

  Köp rysarlar durup bilmek, çalt ylgamakdan has möhümdigini bilýärler.Şonuň üçin ulagyň dinamiki öndürijiligini gowulandyrmakdan başga-da, tormoz öndürijiligini hem hasaba alyp bolmaz.Köp dostlar hem hasaplaýjylara üýtgetmeler girizmegi halaýarlar.Döwrebaplaşdyrylmazdan ozal ...
  Koprak oka
 • MES Önümçilik dolandyryş ulgamy ussahanany dolandyrmak maglumatlary we akyl berýär

  MES Önümçilik dolandyryş ulgamy ussahanany dolandyrmak maglumatlary we akyl berýär

  2020-nji ýylyň maý aýynda kompaniýamyz MES önümçiligini dolandyryş ulgamyny resmi taýdan işe girizdi. Bu ulgam önümçiligiň meýilnamalaşdyrylyşyny, önümi yzarlamagy, hil gözegçiligini, enjamlaryň näsazlygynyň derňewini, tor hasabatlaryny we beýleki dolandyryş funksiýalaryny öz içine alýar. Seminardaky elektron ekranlar t ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda täze önümler

  2022-nji ýylda täze önümler

  HWH, müşderiler üçin her ýyl bazara we müşderiniň islegine görä saýlamak üçin 100-den gowrak täze önüm çykarýar. Tormoz kaliper seriýasynda, AUDI, TESLA, VW we beýleki modeller ýaly elektrik kaliper modelleriniň ösüşine ünsi jemleýäris. rul ...
  Koprak oka
 • 2020 Şanhaý sergisi

  2020 Şanhaý sergisi

  Satuw toparymyz 3-nji dekabrda “Automechianika Shanghai Show” -a gatnaşdy.Bu serginiň giň gerimi köp müşderini we söwdagäri özüne çekdi.Görkezişiň soňy, satuw topary bilen ne ... arasynda işjeň aragatnaşyk we hyzmatdaşlyk arkaly ChuangYu kompaniýasy ...
  Koprak oka