2020 Şanhaý sergisi

Satuw toparymyz 3-nji dekabrda “Automechianika Shanghai Show” -a gatnaşdy20.Bu serginiň giň gerimi köp müşderini we söwdagäri özüne çekdi.Görkezişiň soňy,ÇuangYusatuw topary bilen gelýän täze we köne müşderileriň arasynda işjeň aragatnaşyk we hyzmatdaşlyk arkaly kompaniýaHWHkompaniýanyň amatly esas bermek karary üçin uly üstünlikler gazandy we müşderilere we bazar ýagdaýyna has gowy düşüniň.

2020 Şanhaý sergisi (9)
2020 Şanhaý sergisi (8)
2020 Şanhaý sergisi (6)
2020 Şanhaý sergisi (7)
2020 Şanhaý sergisi (5)
2020 Şanhaý sergisi (3)

Iş wagty: Noýabr-11-2021