Senagat habarlary

 • Rullary gurnamagyň gurnama meselesi

  Rullary gurnamagyň gurnama meselesi

  Dykma gurnama mount Gurmak deşikleri bar.Patyşa çeňňegi ruluň dakylýan deşigine ýerleşdirildi.Rul rul bilen şa çeňňeginiň arasynda ýeň ýerleşdirilipdir we ruluň we şa çeňňeginiň otnositel aýlanmagyny goldap biler.Nebit ...
  Koprak oka
 • Ruluň çalyşmagynyň awtoulagda täsiri

  Ruluň çalyşmagynyň awtoulagda täsiri

  ABS tormoz ulgamyna, rul we galstuk şar bogun rul mehanizmine degişlidir.Şonuň üçin ruluň goluny üýtgetmek ABS-ni duýgur etmez.Olar dürli gurluş düzüm bölekleridir.Haçan-da st ...
  Koprak oka
 • Tormoz arassalaýjylary hakda hakykatdanam bilýärsiňizmi?

  Tormoz arassalaýjylary hakda hakykatdanam bilýärsiňizmi?

  Köp rysarlar durup bilmek, çalt ylgamakdan has möhümdigini bilýärler.Şonuň üçin ulagyň dinamiki öndürijiligini gowulandyrmakdan başga-da, tormoz öndürijiligini hem hasaba alyp bolmaz.Köp dostlar hem hasaplaýjylara üýtgetmeler girizmegi halaýarlar.Döwrebaplaşdyrylmazdan ozal ...
  Koprak oka