020119-2 HWH Tormoz Caliper Öň sag 18-B5062: Dodge Sprinter 2500 2007-2009;25ük daşaýjy sprinter 2500 2007-2018;Mersedes-Benz Sprinter 2007-2018

Gysga düşündiriş:

HWH: ok.: 020119-2
OE Nook. 44205683
Mpn: ok.: 18B5062
Ulagda ýerleşdirmek: Öň sag

Önümiň beýany

 • HWH-de Europeewropada we ABŞ-da esasy modelleri öz içine alýan 5000-den gowrak SKU bar.
 • HWH daşky görnüşi gowulaşdyrmak we poslama garşy önümleriň öňüni almak üçin Premium poroşok örtügini ulanýar.
 • HWH tormoz armaturlary täsirli, amatly we ygtybarly gurnamagy üpjün etmek üçin doly toplumy öz içine alýar
 • HWH ygtybarly we ygtybarly tormoz öndürijiligini üpjün etmek üçin OE material standartyna laýyk gelýär.
 • HWH tormoz saklaýjysy, senagat standartlaryna laýyklykda poslama garşy häsiýetler, ýadawlyk we çydamlylyk üçin synag edildi.

Önümiň jikme-jigi

Jikme-jik programmalar

Kepillik

Sorag-jogap

Gurnama çeşmeleri we maslahatlar

HWH Önüm maglumatlary

Bölümiň görnüşi Iberilmedik Caliper w / Bracket
Kaliper materialy: Demir guýmak
Kaliper reňki: Sink plastinka
Enjam öz içine alýar: Hawa
Bleýder portunyň ululygy: M10x1.0
Giriş portunyň ululygy: M10x1.0
Salgylar: No
Porzin materialy: Polat
Porzin mukdary: 2
Porzin ölçegi (OD):
1.887in / 47.9298mm

HWH Pakage maglumatlary

Bukjanyň mazmuny: Kaliper;Garaşan;Enjam toplumy
Bukjanyň ululygy: 21 * 21 * 12.8
Bukjanyň agramy:
16.26lb
Pakage görnüşi: 1Box

OE belgileri

OE: ok.: 44205683

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Awtoulag Model .Yl
  Dodge Sprinter 2500 2007-2009
  Freük daşaýjy Sprinter 2500 2007-2018
  Mersedes-Benz Sprinter 2007-2018

  Kepillik, HWH önüminiň satyn alnan bölekleri üpjün edijä gaýtarylyp berilmelidir we şol dükanyň şertlerine we şertlerine tabyn bolmaly.1 ýyl / 12,000 mil.

  Önümleriňiziň hiline nädip ynanyp bilerin?

  20 ýyldan gowrak gözleg we gözleg tejribämiz bar, 1000-den gowrak tormoz saklaýjy bar.

  Mysal üçin syýasatyňyz näme?

  Aksiýa taýýar bolsa, berip biljek nusga.Itöne nusga kurýeriň bahasyny çekmeli.

  Gowşuryş wagtyňyz näçe?

  200-den gowrak toplumyň içinde takmynan 60 gün.

  Floüzýän kaliper gurnama nokatlarynda haýsy ýag ulanylýar?

  Silikon ýagy ýüzýän kaliper gurnama nokatlarynda ulanylýar.

  maslahatlar